Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) Felda Palong 2 merupakan NADI di bawah Telekom Malaysia Berhad (TM). NADI ini mula beroperasi pada Mei 2013 dan diketegorikan NADI Fasa 4 (telephony). Lokasi NADI ini terletak di dalam kawasan Masjid Kariah Felda Palong 2. Petugas NADI  Felda Palong 2 terdiri daripada seorang Pengurus dan juga seorang Penolong Pengurus. Pengurus NADI ini adalah En. Mohd Azahari Bin Abdullah manakala Penolong Pengurus adalah Puan Nor Masirah Binti Mad Arif.

 

 

 

 

 

PERKHIDMATAN