Kemudahan asas di Felda Palong 2 antaranya

    1.  Tempat Beribadat

                                                                                   P1010210

                                                                                                Masjid Felda Palong 2

 

2. Pendidikan

     

skola1                                                                                         Sekolah Menegah Felda Palong 2

            tabika1Taman Bimbingan Kanak-Kanak KEMAS

 

   3. Kemudahaan Awam   

                                                                       P1010222          

                                                                       i) Dewan Tan Sri Dr. Yusof Mohd Noor                               

   ii) Perhentian Bas

 

4. Kemudahan Rekreasi         

   i) Padang Awam Felda Palong 2                               ii)Gelanggang Futsal