Daerah Jempol merupakan daerah yang terbesar di Negeri Sembilan dengan keluasan 148,277.31 hektar yang disempadani beberapa daerah seperti Jelebu, Tampin, Kuala Pilah, Segamat Johor dan juga Bera di Pahang. Pentadbiran bagi kawasan Daerah Jempol boleh dibahagikan kepada dua iaitu kawasan di bawah pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis Daerah Jempol dan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) iaitu jabatan Perancangan bandar dan Desa Negeri Sembilan. Kawasan pentadbiran Majlis Daerah Jempol meliputi seluas 27,351.61 hektar manakala pentadbiran Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Sembilan meliputi seluas 120,925.70 hektar. Sehingga kini terdapat sebanyak 3850 orang penduduk Felda Palong 2 yang merangkumi penduduk pelbagai kaum seperti Melayu sebanyak 83%, Cina 10%  dan india 7%.Felda Palong 2 terletak dibawah kawasan Parlimen Daerah Jempol yang diwakili oleh Yang Berhormat Dato' Haji Shamsulkahar Bin Mohd Deli.Bagi kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) pula, Felda Palong 2  adalah di bawah DUN  Jeram Padang yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Mohd Zaidy Bin Abdul Kadir. Felda Palong 2 adalah di bawah Felda dan diuruskan oleh Encik Mohd Shahrizal Bin Mohd Shaari sebagai Pengurus Felda Palong 2.

 

Sumber : Cik Raja Nor Atikah Binti Raja Mohamad Nor  (SDA Felda Palong 2)